TECPASS 200 EW

200 g/L Penconazole

TECPASS 200 EW

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ORGANİZMA ADI

DOZU(100 l su veya dekara)

SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASI SÜRE

BAĞ

Külleme (Uncinula necator)

10 ml

21 gün

KABAKGİLLER

Külleme (Erysiphe cichoracearum)

20 ml

3 gün

Bağda ve kabakgil sebzelerde külleme mücadelesinde kullanılan bir fungusittir.
KULLANMA ŞEKLİ:
Bağda külleme: 1. İlaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken; 2. İlaçlama korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönemde. 3. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumuna göre yapılır. Tanelere alaca düşünce ilaçlamaya son verilir.
Kabakgillerde külleme: İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlamadan önce, aletin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce ilaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışım tanka dökünüz. Sonra tank hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama bittikten sonra aletinizi iyice yıkayınız.
İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bektiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
İhtiyaç duyulduğunda, karışım halinde kullanılacak ilaç ile fiziksel yönden karışma durumu test edilmelidir.