SUNPAS

125 g/L Epoxiconazole + 125 g/L Carbendazim

SUNPAS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son ilaçlama ile hasat
arasındaki süre

Seker pancarı

Yaprak leke hastalığı
(Cercospora beticola)

40 ml/da

28 gün

Buğday

Külleme
(Erysiphe graminis)

100 ml/da

35 gün

Sarı pas
(Puccinia striiformis)

100 ml/da

35 gün

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIŞI:
Kullanmadan önce ilacı çalkalayınız. Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam ederek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KULLANMA ZAMANI:
Yapraklarda hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilk ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamalara iklimin gidisine bağlı olarak 2-3 hafta aralıklarla devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.