PAYARTİS 250 SC

250g/L Azoxystrobin

PAYARTİS 250 SC

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı organizma adı

Kullanma Dozu

Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)

Bağ

Bağ mildiyösü
(Plasmopara viticola)

75 ml / 100 l.su

21

Bağ küllemesi
(Uncinula necator)

75 ml / 100 l.su

21

Bağda ölü kol
(Phomopsis viticola)

75 ml / 100 l.su

21

Kabakgiller

Yalancı mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

60 ml / 100 l.su

3

Külleme (Erysiphe cichoracearum,  Sphaerotheca fuliginea)

75 ml / 100 l.su

3

Domates (Tarla)

Mildiyö (Phytophtora infestans)

75 ml / 100 l.su

3

Erken Yaprak Yanıklığı 
(Alternaria solani)

75 ml / 100 l.su

Karpuz

Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria cucumerina)

75 ml / 100 l.su

3

Biber
(Sera)

Külleme (Leveillula taurica )

75 ml / 100l.su

3

Çeltik

Çeltik yanıklığı
(Pyricularia oryzae)

100 ml / da

28

KULLANMA ŞEKLİ
Bağda  Mildiyö :Sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığı devrede  ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla, günlük ortalama sıcaklıklar 30 Co oluncaya kadar devam edilmelidir. 
Bağlarda Külleme:1. İlaçlama henüz sürgünler 25-30 cm uzunluğundayken, 
2. İlaçlama çiçek taç yapraklarının döküldüğünde , 3. ve  diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu ve kullanılan ilacın etki süresi  dikkate alınarak yapılmalıdır.  Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilmelidir. 
Bağda Ölükol:1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 
3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır. 
Bağda PAYARTİS ile İlaçlama sayısı 4’ü geçmemeli, 3’ten fazla üst üste kullanılmamalıdır. 
Kabakgillerde Yalancı Mildiyö ve Külleme:Bitkiler üzerinde ilk hastalık  belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve 10-12  gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Domates Mildiyösü ve Erken Yaprak yanıklığı (açık tarla) :Bitkiler üzerinde ilk hastalık  belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve 10-12  gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. 
Karpuzda Erken yaprak yanıklığı: Bitkiler üzerinde ilk hastalık  belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara  başlanmalı ve gerektiğinde 10-12  gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. 
Biberde (sera)  Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık  belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara  başlanmalı ve gerektiğinde 10-12  gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Sebzede bir sezon içerisinde PAYARTİS ile ilaçlama sayısı 4’ü geçmemeli,  2’den fazla üst üste kullanılmamalıdır. 
ETKİ ŞEKLİ:  PAYARTİS geniş spektrumlu sistemik bir fungusittir. Doğal fungal metabolitler olan strobulirin ve oudemansinlerin sentetik analoğudur. Spor çimlenmesi ve misel gelişmesini önler.
BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında PAYARTİS’in tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
İLACIN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA TEKNİĞİ: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.Dekara veya ağaç başına kullanılacak  ilaçlı su miktarını belirlemek için , önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan  su miktarı belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.
Bitkinin fenolojisie uygun olarak bir dekara kullanılacak su miktarı 40-100 l.dir
İLACIN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA TEKNİĞİ: Önce aletin deposunu  yarıya kadar su ile doldurun ve  karıştırıcısını  çalışırın. Sonra gerekli miktar PAYARTİS (Azoxystrobin 250 g/L)  depoya  ilave edin  ve karıştırmaya devam ederek su seviyesini tamamlayın. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal  olmalıdır. 

KARIŞABILIRLIK DURUMU: PAYARTİS(Azoxystrobin 250 g/L) ’in domatesteki uygulamalarında yayıcı yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Pirimiphos methyl, Hexaconazole, Pirimicarb, Lambda-cyhalothrin, ve Chlorothalonil ile karıştırılabilir.